SHOW FILTERS

Brands

 • 1
 • 1
 • 11
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
 • 11
 • 18
 • 18
 • 16
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 2
 • 1
 • 1
 • 2
 • 1
 • 1
 • 2
 • 3
 • 1
 • 1
 • 1
 • 2
 • 1
 • 1

Category

 • 38

Sale

 • 1

Category

 • 38

Sale

 • 1
 • Aquatone 11′ Wave Plus All Around ISUP

  $675.00

 • Arrow Canoe

  $2,400.00

 • Arrow Kevlar Canoe

  $3,150.00

 • Cruiser Duralite Canoe

  $2,700.00

 • Cruiser Kevlar canoe

  $3,500.00

 • Drift iSUP 10’8″

  $975.00

 • Kahuna 10’10” Big ISUP

  $1,899.00

 • Kahuna 10’2″ Wahine ISUP

  $1,649.00

 • Kahuna 10’4″ Touring Aloha

  $1,599.00

 • Kahuna 10’6 Sista ISUP

  $1,649.00

 • Kahuna 10’6″ Aloha iSUP Makua

  $1,299.99

 • Kahuna 10’6″ Braddah ISUP

  $1,649.00